Roongpetch Part    
 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดฝาปิดหน้าต่างเล็ก, ชุดแผนที่ รุ่น RP-3B [0107] 0107
 
 
 

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

1

-

ยางปิดหน้าต่างเล็ก 3 รู

1

1

-

ยางปิดหน้าต่างเล็ก 4 รู  

1

-

ฝาเหล็กปิดหน้าต่างเล็ก 3 รู

1

1

-

ฝาเหล็กปิดหน้าต่างเล็ก 4 รู  

1

-

จุกปิดน้ำมันเกียร์

1

1

1

ใบแผนที่เชื่อมติดเพลา

1

1

2

ประเก็นบู๊ซสามเหลี่ยม

1

1

3

บู๊ซสามเหลี่ยม (เหล็กหล่อ)

1

1

4

สกรู 5/16" x 1"

3

1

5

แหวนรองบู๊ซสามเหลี่ยม

1

1

6

แหวนล็อคบู๊ซสามเหลี่ยม

1

1

7

ซีลบู๊ซสามเหลี่ยม 25-35-7

1

 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดบู๊ซก้ามปูบีบเลี้ยว  รุ่น RP-3B [0107] 0207
 
 
 
  

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

2

1

น๊อตล็อคหูยก 1/2"

2

2

2

แหวนสปริง 1/2"

2

2

3

แหวนอีแป๊ะ 3/8"

2

2

4

หูยก

2

2

5

ซีลบู๊ซก้ามปู 183510

2

2

6

สกรู 3/8" x 1 1/2"

4

2

7

แหวนอลูมีเนียม 9.8 x 19"

4

2

8

บู๊ซก้ามปู (เหล็กหล่อ)

2

2

9

ก้ามปูบีบเลี้ยว

2

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดขาเขี่ยเกียร์  รุ่น RP-3B [0107] 0307 
 
 
   

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

3

1

ซีลราวเกียร์ 18307.61

1

3

2

เพลาราวเกียร์ (เกลียว 2 ข้าง)

1

3

เพลาราวเกียร์ (เกลียว 1 ข้าง)

3

เพลาราวเกียร์ (มีร่องลูกปืน)

3

เพลาราวเกียร์ (เกียร์ 2 ข้างมีร่อง)

3

3

สปริงราวเกียร์ 2 สั้น

1

3

4

ขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบเล็ก (รุ่นใหม่)

1

3

ขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบใหญ่ (รุ่นเก่า)

3

7

ขาเขี่ยเกียร์ 1 มีเม็ดลูกปืน

1

3

-

ขาเขี่ยเกียร์ 1  

1

3

8

สปริงราวเกียร์ 1 ยาว

1

3

5

ปลอกขาเขี่ยเกียร์

2

3

6

แหวนล็อคขาเขี่ย

2

3

5,6,7

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 1 (ขวา)  

3

5,6,7,11,12,13,14

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 1 มีเม็ดลูกปืน  

3

4,5,6

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบเล็ก (รุ่นใหม่)(ซ้าย)

1

3

4,5,6

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบใหญ่ (รุ่นเก่า)

1

3

11

เม็ดลูกปืน 5/16

1

3

12

สปริงดันเม็ดลูกปืน 5/16

1

3

13

น๊อต 3/8"

1

3

14

ตัวหนอน 3/8" x 3/4"

1

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดเพลาถอย รุ่น RP-3B [0107] 0407
 
 
  
หน้า เลข รายการสินค้า จำนวน(ตัว/คัน)

4

1

สกรู 3/8" x 3/4"

8

4

2

ฝาซีกเล็ก(เหล็กหล่อ)

2

4

3

ประเก็นฝาซีกเล็ก

2

4

4

ลูกปืนเพลาถอย

2

4

5

เฟืองพาถอยหลัง 14x6

1

4

6

เพลาถอย

1

4

7

เฟืองถอยหลัง 30

1

 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดเพลาบน รุ่น RP-3B [0107] 0507
 
 
 

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

5

1

ฝาซีกใหญ่(เหล็กหล่อ)

1

5

2

ประเก็นฝาซีกใหญ่/ซีกรู

1

5

3

ลูกปืนฝาซีกใหญ่เพลาบน

1

5

4

จำปา 4 เขี้ยวเกียร์พา 2

1

5

5

แหวนล็อคเพลาบน #3

1

5

6

แหวนรองหน้าเฟือง 36x4

1

5

7

เฟือง 36x4 เกียร์ 2

1

5

8

เฟือง 14x4 เกียร์ 1

1

5

9

เพลาบน(ตรง)

1

5

9

เพลาบน(เตเปอร์)

1

5

10

เฟือง 16x4x8 เกียร์พา 1, ถอย

1

5

11

ลูกปืนฝาซีกเพลาบน

1

5

12

สกรู 3/8" x 1 1/4"

4

5

13

ฝาซีกรู (เหล็กหล่อ)

1

5

14

ซีลเพลาบน 305010

1

5

  สกรู 3/8"x3/4"

4

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดเพลากลาง รุ่น RP-3B [0107] 0607
 
 
 
  

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

6

1

สกรู 3/8"x1"

12

6

2

ฝากลาง(เหล็กหล่อ)

2

6

3

ประเก็นฝากลาง

2

6

4

ลูกปืนเพลากลาง

2

6

5

แหวนรองปริงเพลากลาง

2

6

6

สปริงบีบเลี้ยว

2

6

7

เฟือง 16x9 บีบเลี้ยว

2

6

8

เฟืองจำปา 9x9

1

6

9

ลิ่มเพลากลาง

1

6

10

เฟือง 54

1

6

11

เฟือง 76

1

6

11

ชุดเฟืองกลาง 76x54

1

6

12

มุมเมอแรงล็อคเฟือง 76x54

2

6

13

แหวนล็อคเพลากลาง No.72

1

6

14

สกรู M 12x1.75x30

4

6

15

เพลากลาง

1

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดเพลาล่าง รุ่น RP-3B [0107] 0707
 
 
 
   

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

7

1

น๊อตล็อคเพลา 1 1/4"

2

7

2

แหวนพับยึดน๊อตเพลาล่าง

2

7

3

หน้าแปลนล้อเรียบ

2

7

หน้าแปลนล้อ(น๊อตฝัง)

7

4

ซีลดุมล่าง 44-60-12/18

2

7

ซีลดุมล่าง 43-60-12/18

7

ซีลดุมพลาสติก(สีแดง)

7

5

ซีลเพลาล่าง 44-60-10

2

7

ซีล 43-60-10

7

6

ดุมล่าง #9

2

7

7

ประเก็นดุมเพลาล่าง

2

7

8

แหวนรองดุมกับลูกปืน

2

7

9

ลูกปืนเพลาล่างเล็ก

2

7

10

เพลาล่าง ร่องตื้น(ปัจจุบัน)

2

7

เพลาล่าง ร่องลึก

7

11

ปลอกรองดุม

2

7

12

ลูกปืนเพลาล่างใหญ่

2

7

13

แหวนรองเฟือง 60

2

7

14

เฟือง 60 ร่องตื้น(ปัจจุบัน)

2

7

เฟือง 60 ร่องลึก

7

15

น๊อตล็อคหัวผ่า 1 1/4"

2

7

16

ปรื้นล็อคเพลาล่าง

2

7

17

ลิ่มเพลาล่าง

2

 
 
        แบบชุดแฮนด์  0807
 
 
         
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 1) ชุดสายคลัชบีบเลี้ยว 0807
 
 
 
 
 
 
 
  

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

9

1

สกรู w 5/16" x 1"

2

9

2

มือบีบเลี้ยว

2

9

3

น็อต w 5/16"

4

9

4

สายรัดมือบีบ

2

9

5

สลัก 5/16 x 1 1/4"

6

9

6

สายคลัช / สายบีบเลี้ยว

2

9

  ยางรองสายรัดมือบีบ

2

9

1-5

ชุดมือบีบเลี้ยว

2

9

  สกรู w 5/16" x 1 3/8" เกลียวครึ่ง

2

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 2) ชุดสายคันชัก 0907
 
 
   

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

10

1

สกรู w 7/16" x 2 1/2"

1

10

2

สปริงแฮนด์ / สปริงคันชัก

1

10

3

แหวน 7/16"

1

10

4

สลัก 1/2" x 1 5/16" ชุบโครเมี่ยม

1

10

5

ด้ามโยกคันชัก

1

10

6

น็อต w 7/16"

3

10

7

แหวนอีแป๊ะ 1/2"

1

10

8

ปริ๊นเหล็ก 1/8 x 1"

1

10

9

เหล็กเส้นคันชัก

1

10

10

แป๊บคันชัก

1

10

  จุกยางด้ามโยกคันชัก

1

 
       
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 3 ) ชุดสายคันชักเกียร์ 1007
 
   

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

11

1

บู๊ซรูยาง 16 มิล

1

11

2

น็อต w 7/16"

6

11

3

แหวนอีแปะ 1/2"

1

11

4

ปริ้นตัวงอ / สปริงด้ามโยกเกียร์

1

11

5

สกรู w 7/16" x 2"

1

11

6

ด้ามโยกคันเกียร์

1

11

7

แป๊บคันเกียร์ 3B

1

11

8

กากบาท 3B

1

11

กากบาท 3B

11

9

สกรู 7/16" x 2 1/4" (เกลียวครึ่ง)

2

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 4 ) ชุดแฮนด์ 1107
 
 
 
 

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

12

1

ปลอกยาง/ปลอกแฮนด์

2

12

2

กล่องเกียร์ 3B/ที่ล็อคเกียร์

1

12

3

แฮนด์ 3B

1

12

แฮนด์ 3B

 

12

 

ยางรองสายคลัชวงกลม

3

12

 

ยางรองสายคลัชหลอดได้

2

12

 

สกรู 5/16" x 1/2"

4

12

 

หัวน็อต 5/16"

4

12

 

แหวนอีแปะ 5/16"

4

12

 

กล่องเกียร์ 3B/ที่ล็อคเกียร์

 

12

 

แปะสติ๊กเกอร์ 2-1 ว่างถอย

 

12

 

สติ๊กเกอร์ อย่าแช่เกียร์

 

12

 

สติ๊กเกอร์ ครึ่งพระอาทิตย์

 

12

 

สกรู 5/16 x 1/2" + หัวน็อต 5/16"

 

12

 

แหวนอีแปะ 5/16"

 

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 5 ) ชุดกล่องครอบแฮนด์ 1207
 
 
 
  

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

13

1

กล่องครอบแฮนด์

1

13

2

แหวนสปริง 5/8"

2

13

3

สลักมุมเมอแรง

2

13

4

มุมเมอแรง

2

13

5

แหวนอีแปะ 1/2"

2

13

6

ปริ้นเหล็ก 1/8 x 1"

8

13

ปริ้นตัว R

13

7

ตัวยูหูยกมุมเมอแรง

2

13

ตัวยูหูยกมุมเมอแรง(เกลียวปรับ)

13

 

สลัก 5/16 x 1 1/4"

4

13

 

แหวนอีแปะ 5/16"

4

13

2-7

ชุดมุมเมอแรง

2

 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดมูเล่ย์, เบรก, ขายกลูกรอก, แท่นเครื่อง รุ่น RP-3B [ 0107 ] 1307
 
 
 
 

หน้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

14

1

ล้อเหล็ก ข้างซ้าย  ราคา 1 ข้าง

2

14

ล้อเหล็ก ข้างขวา  ราคา 1 ข้าง

2

14

ล้อเหล็ก คู่ละ

2

14

ล้อเหล็ก คู่ละ

2

14

ล้อเหล็ก คู่ละ

2

14

-

ห่วงรัดล้อ คู่ละ

2

15

2

ซองผานยาว

1

15

3

ซองผานสั้น

1

15

4

บังโคลน

1

15

5

แหวนสปริง 3/8"

2

15

6

แหวนอีแปะ 3/8"

2

15

7

สกรู w3/8"x3/4"

2

15

8

ลิ่มล็อคเพลาบน

1

15

9

มูเล่ย์ 7"x8"

1

15

มูเล่ย์ 7"x8" เพลาตรง

1

15

10,22

แหวนอีแปะ 5/8"

2

15

11

แหวนปริง 5/8"

1

15

12

น๊อตล็อค M16 X 1.5"

1

15

13

ก้านเบรคสั้น

1

15

ก้านเบรคยาว

1

15

14

น็อตล็อค 3/8"

2

15

15

สกรู w5/16" x 1" เกลียวครึ่ง

1

15

16

ผ้าเบรคนอก

1

15

ผ้าเบรค(3A)

1

15

17

จุกน้ำมัน/จุกเหลือง

1

15

18

ฝาปิดลูกรอก

1

15

19

แกนลูกรอก

1

15

20

ลูกปืนลูกรอก

2

15

21

ลูกรอกร่อง(เหล็กหล่อ)

1

15

ลูกรอกเรียบ(เหล็กหล่อ)

1

15

23

หัวน็อต 5/8"

1

15

24

หัวอัดจารบี

1

16

25

สลักยึดเบรค

1

16

26

สปริงดึงขายกลูกรอก

1

16

27

สายรัดขายกลูกรอก

2

16

28

แหวนอีแปะอะลูมิเนียม 5/16"

6

16

29

สกรู 5/16" x 3/4"

4

16

30

ขายกลูกรอก

1

16

31

ประเก็นยางหน้าต่างใหญ่

1

16

32

หัวน็อต 1/2"

4

16

33

แท่นเครื่อง

2

16

34

ปะกับแท่นเครื่อง

2

16

35

สกรู 1/2 x 1 1/8"

4

16

36

กันชนหน้า

1

16

37

สปริงขาตั้ง

1

16

38

สลัก 1/2" x 1" ชุบโครเมี่ยม

2

16

39

แหวนอีแปะ 1/2"

4

16

40

ปริ้นเหล็ก 1/8 x 1"

2

16

ปริ้นตัว R

 

16

41

ขาตั้ง

1

16

 

ชุดลูกรอกเรียบ

1

16

 

ชุดลูกรอกร่อง

1

16

32-35

ชุดประกับแท่นเครื่อง

1

16

 

ชุดขาตั้ง

1

16

 

ชุดเบรคนอก

1

16

 

- ก้านเบรคยาว

1

16

 

- หัวน็อต 3/8"

2

16

 

- สกรู 5/16"x1" เกลียวครึ่ง

1

16

 

- ผ้าเบรคนอก

1

16

 

- สลักยึดเบรค

1

16

 

- หัวน๊อต 5/16"

1

16

 

- แหวนอีแปะ 7/16"

1

16

 

- ปริ๊นตัว R

1

17

 

ชุดสกี

1

17

 

ซองผานสั้น

1

17

 

ซองผานยาว

1

17

 

ชุดคราด

1

17

 

ชุดผานหัวหมู

1

17

 

ชุดสกรูแท่นเครื่อง

4

17

 

ชุดน๊อตล้อ

8